વરસાદને આવકારતા ગુજરાતી માધ્યમ તથા અંગ્રેજી માધ્યમના બાળકો !!!

વરસાદને આવકારતા ગુજરાતી માધ્યમ તથા અંગ્રેજી માધ્યમના બાળકો દ્વારા ગવાતી પંક્તિઓ સાંભળી-વાંચી આપ સૌ મિત્રોને આનંદ થશે તેમ માની અત્રે રજૂ કરેલ છે.

પહેલા ગુજરાતી માધ્યમ:-

આવરે વરસાદ ઘેવરીયા વરસાદ
ઉના ઉના પીત્ઝા, કરેલાનુ શાક !

અંગ્રેજી માધ્યમ :-

કમ કમ રેન, ક્લાઉડી રેન ,
હોત હોત પીઝા, બીટર કરેલા વેજ !

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s