દરેક પતીદેવે ધ્યાનપુર્વક વાંચવું

ખૂબ જ સરસ વાત ! દરેક પતિ દેવો એ સજી પોતાના પત્ની તરફના વર્તનમાં ક્રોધ ચડે ત્યારે એક વાર વિચારી બાદ શું કરવું તે નક્કી કરવું રહ્યુ.

Gandabhai Vallabh

દરેક પતીદેવે ધ્યાનપુર્વક વાંચવું

બી.જે. મિસ્ત્રીના ઈમેલમાંથી

બ્લોગ પર તા. 16-4-2017

એક યુવક બગીચામાં બહુ જ ગુસ્સામાં બેઠો હતો. બાજુમાં જ એક વડીલ બેઠા હતા. એમણે આ યુવકને પુછ્યું,

“શું થયું છે બેટા? કેમ આટલો બધો દુખી છે?”

યુવકે ગુસ્સામાં પોતાની પત્નીની ભુલ બતાવવાનું શરુ કર્યું.

વડીલે મલકાતાં મલકાતાં યુવકને પુછ્યું,

“બેટા, તમે મને કહેશો કે તમારો ધોબી કોણ છે?”

યુવકે આશ્ચર્ય પામી પુછ્યું, “ કાકા, તમારો મતલબ?”

વડીલે કહ્યું, “તમારાં મેલાં કપડાં કોણ ધુએ છે?”

યુવકે કહ્યું, “મારી પત્ની.”

વડીલે પુછ્યું, “તમારો રસોયો કોણ છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ: “તમારા કુટુંબ-કબીલાની અને ઘરવખરીની કાળજી કોણ લે છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “કોઈ મહેમાન આવે તો એની સરભરા કોણ કરે છે?”

યુવક: “મારી પત્ની.”

વડીલ : “તારા સુખદુખમાં તને કોણ સાથ આપે છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “પોતાનાં માબાપનું ઘર છોડીને જીદંગીભર તમારી સાથે કોણ આવ્યું છે?”

યુવક : “મારી પત્ની.”

વડીલ : “માંદગીમાં તમારી…

View original post 80 more words

Advertisements

One comment

 1. Translated into English. Sorry without your and writer’s permission. Such nice word that I couldn’t resist. I did some modification.

  Wife, A Wonderful Gift by God.

  Every husband must read and understand

  A young man was sitting on a bench in a garden. From his appearance he seemd to be engry. An old man came and sat next to him. The following conversation took place between them:
  OM: Why are you so engry and sad?
  YM: it’s about my wife. Then he started describing mistakes made by his wife.
  OM (Smiling): Who washes your clothes? Who is your Washer woman?
  YM: My wife.
  OM: Who is your Cook that makes tasty food for you?
  YM: My wife.
  OM: Who manages your house and takes care of all your children and relatives?
  YM; My wife.
  OM: If you receive any guest who takes care?
  YM: My wife.
  OM: Who looks after you and your children if anyone gets sick?
  YM: My wife.
  OM: Who left her parents’ house to come and stay with you?
  YM: My wife.
  OM: Your wife does all these. Tell me young man, did she demand any money?
  YM: No. Never.
  OM: Wonderful. You can’t see all these good qualities in your wife! You can only see her mistakes!! Remember one thing young man. Wife is a wonderful gift given by God. Take care of her. Love her. Saying this the old man got up to go.
  YM: Can I call you ‘Uncle?” Where are you going?
  OM; To my wife of 70 years. She is sick. Whole life she took care of me. Now, it’s my turn.
  Input in Gujarati by B.J.Mistry received via e-mail from Mr. Arvind Adalja.
  If you like it please SHARE.

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s