વા‌‌‌‌….ઉ, વા……ઉ, વા…….ઉ ! .. માણસે કુતરાને શીખવ્યું કે, કુતરાએ માણસને ? ! ?

વા‌‌‌‌….ઉ, વા……ઉ, વા…….ઉ ! … માણસે કુતરાને શીખવ્યું કે, કુતરાએ માણસને ? ! ?

બે દિવસ પહેલાં રોજના ક્રમ મુજબ સાંજના ચાલવા નીકળ્યો, ઘરથી થોડે દૂર ચાર રસ્તાની ચોકડી આવે છે ત્યાં મારી સાથે ચાલવા આવતા એક મિત્રની રાહ જોતો ઉભો હતો, ત્યાં અચાનક 10-15 કુતરાઓનું ટોળું આવી ચડ્યું અને વા….ઉ વા….ઉ વા….ઉ કરી જોર શોરથી એકી શ્વાસે ભસવા લાગ્યા. લગભગ આ ભસવાનું દસેક મિનિટ સુધી એક ધારું ચાલ્યું હશે !

અલબત્ત મારા સાથી મિત્ર આવી જતાં અમો બંને ચોકડી છોડી આગળ ચાલવા લાગેલા, પરંતુ કુતરાઓના વા..ઉ, વા..ઉ,વા…ઉ, એ મારો પીછો ના છોડયો અને વિચારોમાં ગરકાવ થઈ મૌન થઈ ગયો. આથી મારાં મિત્રે હું કેમ મૌન થઈ ગયો છું તે પૂછતાં મેં જવાબ આપ્યો કે, આ વા….ઉ, વા…ઉ,વા….ઉ ! કુતરા પાસેથી માણસ શીખ્યો કે માણસ પાસેથી કુતરા ? તે વિષે વિચારું છું.

આપણો અનુભવ છે કે, કોઈ સામે વિરોધ વ્યકત કરવા માટે માણસો સમૂહમાં એકઠા મળી જે સંસ્થા કે વ્યક્તિ સામે જોરશોરથી “………ઝિદબાદ !”, ” …….મુર્દાબાદ !”, ” હમ સબ એક હૈ !”, ” હમારી માંગે લેકે રહેંગે !” વગેરે પ્રકારના સુત્રો પોકારતા હોઈએ છીએ.

ઉપરાંત આજ કાલની ખાસ કરીને યુવા પેઢીમા કોઈ વાત કે કોઈ નવી વસ્તુ જોઈને પણ વા…..ઉ, વા….ઉ, વા…..ઉ પોકારવાની ફેશન ઉભરી આવી છે.

આપનું શું કહેવું છે —— કુતરાએ માણસને શીખવ્યું કે માણસે કુતરાને ?

Advertisements

2 comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s