કરક્સર ગાંધીજીની —– ઉદાહરણીય અને અનુકરણીય પણ !

કરક્સર ગાંધીજીની —– ઉદાહરણીય અને અનુકરણીય પણ !

ગાંધીજી સવારે વહેલા ઉઠે. ઉઠીને મોં ધોવાનું અને દાતણ કરવાનું. તે માટે પાણીની નાની લોટી અને પિકદાની પથારી પાસે જ રાખેલી હોય, તે વડે ત્યાં જ પતાવે.

મોહનલાલ પંડ્યા કહે ” બાપુ, પાણી નો તોટૉ છે ? આ સાબરમતી વહી જાય છે. પાણીની કરક્સર શું કરવા કરતાં હશો ? ”

ગાંધીજીએ એમને સામેથી પૂછ્યું ” મારું મોં તમને બરાબર સાફ થયેલું લાગે છે કે નહિ એ કહો ને ?”

પંડ્યાજી કહે :” એ તો છે જ ને ! ”

ગાંધીજી : ” ત્પ પછી વાંધો કયાં છે ?” તમે લોટેલોટા પાણી વાપરો છો, પણ પલળેલા હાથ વડે મોં પર પાણી ચોપડો છો. હું પાણીવડે મોં બરોબર સાફ કરું છું. આટલું પાણી પૂરતું છે .?

પંડયાજી : પણ નદીમાં આટઆટલું પાણી છે ને…….”

ગાંધીજી “નદીનું પાણી કોને માટે છે ?” મારાં એકલા માટે છે ?”

પંડ્યાજી : ” સૌને માટે છે. આપણે માટે પણ છે……”

ગાંધીજી: ” બરોબર, નદીનું પાણી ત્પ પશુ,પંખી, માણસ, જીવજંતુ સૌને માટે છે. મારા એકલા માટે નથી. મારા ખપ પૂર્તું જરૂર હું લઉં, પણ વધારે લેવાનો મને હક નથી. સહિયારી મિલકતમાંથી ખપ કરતાં વધારે આપણાંથી લેવાય ? ”

Advertisements

2 comments

  1. ગાંધીજી કરકસર નહોતા કરતા પણ હિન્દુઓને હેરાન કરવા કોઈ કસર છોડી ના હતી
    જો તેવો કરકસર કરતા હોત તો પાકિસ્તાન ને આઝાદી બાદ 50 કરોડ ના આપ્યા હોત
    ગાંધીજી ભારત ને ચરખા ની સાથે બુરખા પણ આપી ગયા છે

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s