લાલુ જેપીનું નામ લેવું બંધ કરો !

જો આજે જેપી જીવંત હોત અને લાલુનું હાલનું ચારિત્ર્ય નિહાળ્યું હોત તો જમનાજીમાં કુદી આત્મહ્ત્યા કરી હોત; લાલુને જેપીનું નામ લેવાનો કોઈ હક્ક નથી-ના હોઈ શકે !

If JP would alive and witnessed the present character of LALU YADAV he would have committed suicide in JAMUNA. LALU has no right to take such a great MAN.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s