બંસરી માટે પ્રાર્થના કરો !

અન્નાજીની ટીમ સાથે જનલોકપાલ બીલને કારણેઉભી થયેલી મડા-ગાંઠ ઉકેલવા “ સારંગી “ ના ચાલે ! “ બંસરી “ માટે પ્રાર્થના કરો –જાદુઈ પરિણામ મળશે !

To sort out/ settle ISSUES arise due to JANLOKPAL bill with Annaje’ team “SARANGI “ can’t work; Pray for “ BANSARI “ ( Flute ) for miracles.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s