કસાબ, અશરફ, અને હવે રાજ ઠાકરેને પણ ( Y ) વાય કક્ષાનું નું સુરક્ષા કવચ !!!!

કસાબ, અશરફ, અને હવે રાજ ઠાકરેને પણ ( Y ) વાય કક્ષાનું સુરક્ષા કવચ !!!!

સમાચારો માધ્યમોના જણાવ્યા અનુસાર જાણવા મળે છે કે સરાકારશી તરફથી મુંબઈમાં રાજ ઠાકરેને વાય ( Y ) કક્ષાની સુરક્ષા આપવામાં આવી છે. ચાલો સારું થયું કસાબ, અશરફ અને હવે રાજ ઠાકરે તો આ દેશમાં સુરક્ષિત થઈ ગયા !

$$$ આ દેશમાં જે ગુંડાગીરી કરી શકે-તોડ-ફોડ કરી શકે-ધારાસભાગૃહમાં મારા-મારી કરી શકે-કે કરાવી શકે –રાષ્ટ્રભાષાનું બેફામ અપમાન જાહેરમાં કરી શકે-કરાવી શકે કે નિર્દોષ નાગરીકોનું ક્ષુલ્લક લાભો મેળવવા લોહી વહેવડાવી શકે તેવા તત્ત્વોને જ સુરક્ષા કવચ આપવામાં આવે છે
$$$ અને જે ખર્ચને પહોંચી વળવા આ દેશના નાગરીકો પોતાના પરસેવાની કમાણીમાંથી કરવેરા ભર્યા કરે છે !
$$$ એવી આશા અને અપેક્ષા સાથે કે અહિના તો કોઈ આપણા રક્ષણ માટે નથી જ નથી ! પરંતુ ક્યારે ક તો ઉપરવાળૉ ભગવાન જાગશે અને સૌના લેખા-જોખા લેશે ! કે જે ક્યારે ય બનવાનું નથી !
$$$ પોતે જો પોતાને જ મદદ ના કરી શકે કે અન્યાય સામે અવાજ ના ઉઠાવી શકે તો ઈશ્વર પણ સહાય ના જ કરે !

$$$ સામાન્ય જન સમુદાયનું જીવન મુંબઈમાં આવા ગુંડા તત્ત્વોથી રોજ બ રોજ અસલામત બનતું જતું હોવા છતાં આવા તત્ત્વોને જેલ ભેગા કરવાને બદ્લે વાય કક્ષાનું સુરક્ષા કવચ તો ઘા ઉપર મીઠું ભભરાવવા જેવું છે અને જે નિઃશંક રીતે સાબિત કરે છે કે સત્તાધારીઓનું આવા તત્વો સાથે વૈદ-ગાંધીનું સહિયારું ચાલે છે અને વધુમાં પુરવાર કરે છે કે રાજ ઠાકરે અને તેના ચમચાઓને સત્તાધીશો સ્પૂન ફીડીંગ કરી ઉછેરી રહ્યા છે આથી વિશેષ પુરાવાની ક્યાં જરૂર છે ? રક્ષક જ ભક્ષક બની રહ્યા છે !
આ દેશને હવે તો ભગવાન પણ નહિ બચાવી શકે ! અસ્તુ !

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s